Small image

Nasa misija?

DELIX je preduzeće sa prepoznatljivim kvalitetom u svim fazama obavljanja delatnosti prevoza, zbog čega se izdvojilo od konkurentskih firmi kao lider kada govorimo o prevozu putnika i robe u drumskom, kao i generalno u gradskom, prigradskom i međugradskom saobraćaju.

Autobusi visoke turisticke klase za prevoz putnika :::::::::: Svakodnevni prevoz do Beograda :::::::::: Organizovanje i prevoz turistickih grupa

Redovna dnevna i noćna linija na relaciji Beograd-Novi Pazar.

DNEVNA LINIJA(kontakt telefon 062 / 665-375)

Polazak iz NP : 12h20min
Dolazak u BG : 17h30min
Polazak iz BG : 18h45min
Dolazak u NP : 00h00min

NOĆNA LINIJA(kontakt telefon 063 / 665-375)

Polazak iz NP : 1h00min
Dolazak u BG : 6h00min
Polazak iz BG : 10h30min
Dolazak u NP : 15h45min